Activiteiten

Onze kernactiviteiten:  

1. Zorg voor de kinderen.

 • Kindergroepen in de kerkelijke gemeenten

Ruim 10 jaar geleden werd Hanneke uitgenodigd door de christenen in Deaj om hen te helpen met het opzetten van kinderwerk in de plaatselijke christelijke zigeunergemeente (Kinderen leren de liefde van God kennen en op Hem vertrouwen). Deaj heeft verschillende dochter gemeentes. Ook daar was de behoefte aan ondersteuning van kinderwerk.

Wie de kinderen heeft, heeft de toekomst.

Een aantal groepen hebben zich aangesloten bij de Royal Rangers. Royal Rangers (Christelijke   padvinders) programma’s worden gebruikt als basis. Het mooie van deze programma’s is dat kinderen christelijke waarden en normen samen leren en samen doen. De foto’s laten zien hoe kinderen hiervan genieten!

Naast de aandacht voor kinderen in de kerk, ontstonden algemene activiteiten om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling:

 • Kleuterschoolproject

Voor zigeunerkinderen is de drempel om regelmatig naar school te gaan hoog. veel ouders stimuleren hun kinderen niet, zij zijn zelf ook niet naar school geweest.

 • Alfabetiseringsprojecten

Kinderen van 8 jaar en ouders kunnen soms nog niet lezen. Er worden speciale bijeenkomsten voor leesonderwijs georganiseerd in de hoop dat deze kinderen, als ze kunnen lezen, toch nog een aantal jaren scholing zullen genieten.

 • Sinterklaas

Dit feest is een goede gelegenheid om elk kind persoonlijk te laten weten dat hij-zij bizonder is en zelfs een kadootje krijgt. Sinterklaas komt elk jaar langs en geeft een kleine attentie aan de ongeveer 1000 kinderen in de dorpen.

2. Gemeenteopbouw, gemeenteondersteuning.

Weinig leden van de kerken hebben en vaste baan. Sommigen verdienen in de zomer in het buitenland geld met bijvoorbeeld aardbeien plukken. Hun inkomsten zijn amper genoeg voor hun eigen levensonderhoud.

Het ondersteunen van de plaatselijke gemeenten is een belangrijke taak voor onze stichting.
Dit gebeurt door:

 • Financiële ondersteuning voor onderhoud van kerkgebouwen.
 • In sommige gevallen worden personen financiëel geholpen met hun ergste nood. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, een operatie, schrijnende armoede in de winter of extra kosten voor scholing.
 • Pastorale ondersteuning, meedenken en conflict hantering.
 • Voor leidinggevenden worden studiedagen georganiseerd en zonodig in studiematerialen ondersteund.
 • In de winter worden er in verschillende dorpen vrouwenactiviteiten georganiseerd, voornamelijk bijbelstudies en bezoekwerk.

3. Speciale projecten

Als stichting ondersteunen wij ook speciale projecten, o.a.:

 • Kleding voor arme gezinnen
 • Begeleiding van een jongerengroep die een project komt doen in een van de dorpen (deze zomer werden er bijv. stoeptegels in Ceaus gelegd door een groep uit Zeewolde)
 • Voedselpakkettenactie in februari of een warme maaltijd in het kerkgebouw.